Στην Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας συναντάμε συχνά τον όρο: Απαλλαγή, Εκπιπτόμενο ποσό, Συμμετοχή στα έξοδα Αποζημίωσης, Ποσοστό κάλυψης εξόδων, Συμμετοχή Ασφαλισμένου κ.ά.
Γιατί;

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται ευρέως στα προγράμματα Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας διότι αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο για να καθορισθεί το κόστος ασφαλίστρων, που επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος.
Φαίνεται αρχικά σαν τιμωρία ή ως επιμερισμός των ευθυνών στην περίπτωση που θα συμβεί κάποιο γεγονός, όμως η χρήση του όρου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και του ασφαλισμένου τη στιγμή που καταγράφονται οι ανάγκες του και διαπιστώνουμε την ύπαρξη και άλλων φορέων που θα συνυπάρξουν σε οποιοδήποτε κίνδυνο που θα απειλήσει την Υγεία του προκειμένου να έχει πλήρη κάλυψη εξόδων με το λογικότερο κόστος.

Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη (Ασφαλισμένος και Ασφαλιστική εταιρία) συνδυαστικά συγκροτούν την τελική πρόταση ασφάλισης για την ιδανικότερη Ασφαλιστική Σύμβαση σε όφελος του ασφαλισμένου.
Η εμπειρία μάς δείχνει ότι στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειασθεί να δαπανήσει χρήματα για την Υγεία του εντός ή εκτός Ελλάδος, πρέπει να συμμετέχουν και οι δύο φορείς, διότι αν ο ένας από τους δύο (ιδιωτικός ή δημόσιος) δεν συμμετέχει στα έξοδα, τότε ο ασφαλισμένος θα επιβαρυνθεί με ένα μέρος των απαιτούμενων εξόδων και ο δεύτερος φορέας, αν υπάρχει, θα απαλλάσσεται των υποχρεώσεών του. 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας Ασφάλισης υγείας, με το ανάλογο επιβαρυμένο κόστος, έχει την δυνατότητα να αναλάβει και να καλύψει πλήρως (100%) τα έξοδα που θα απαιτηθούν για κάθε περίπτωση αγνοώντας οποιονδήποτε φορέα ιδιωτικό ή δημόσιο. Αν υπάρχει και άλλος φορέας Υγείας, προτείνουμε να συμμετέχει και να χρησιμοποιείται διαφορετικά. Είναι σαν να αγοράζουμε δυο ίδια εργαλεία για μία δουλειά αλλά να χρησιμοποιούμε μόνο το ένα!

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ! 


ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ!!!

BLOG | ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ