Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ασφάλιση ζωής και σύνταξης είναι το μοναδικό επενδυτικό προϊόν που παρέχει εγγυημένο επιτόκιο επένδυσης για πάρα πολλά χρόνια.

Κανένα τραπεζικό ή άλλο επενδυτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να εγγυηθεί επιτόκιο επένδυσης για περισσότερο από ένα χρόνο. Αντίθετα η Ασφάλιση Ζωής, Σύνταξης και επιβίωσης εγγυάται από την έναρξη της και μέχρι την λήξη της, που μπορεί να είναι μετά από ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, επιτόκιο σταθερό για την απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων της.

Πριν από 30 χρόνια το εγγυημένο επιτόκιο ήταν 4,25 % ετησίως και σε κάποιες μορφές ασφάλισης έφτανε και το 5%. Σήμερα υπάρχουν ακόμα Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν εγγυημένο επιτόκιο 2.35 % και κάποιες άλλες με μικρότερες εγγυήσεις.
Τι συμβαίνει όμως όταν τα κεφάλαια που επενδύονται για λογαριασμό των ασφαλισμένων δεν μπορούν αποδώσουν το εγγυημένο επιτόκιο αλλά αποδίδουν λιγότερο;;

Σε αυτή την περίπτωση η Ασφαλιστική Εταιρία είναι υποχρεωμένη, από τους όρους της ασφάλισης και από τον Νόμο, να συμπληρώσει από τα δικά της ελεύθερα κεφάλαια το ποσό που χρειάζεται έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι να απολαμβάνουν πάντα ελάχιστη απόδοση ίση με το εγγυημένο επιτόκιο.

Μέχρι το τέλος του έτους υπάρχει δυνατότητα σύναψης συμβολαίων Ζωής με εγγυημένα επιτόκια, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία!!!

 

BLOG | ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ