Πριν από 40 χρόνια η έννοια της ασφάλισης στο μυαλό του Έλληνα καταναλωτή πολλές φορές μπερδευόταν με την ασφάλεια της Αστυνομίας με ευτράπελα αποτελέσματα .

Η υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των Αυτοκινήτων  καθιερώθηκε ,με τον Νόμο 489/1976 και με έναρξη ισχύος από 1η Ιανουαρίου 1978 ,  για να εξασφαλίσει ο νομοθέτης την πραγματική προστασία των  παθόντων από τροχαία ατυχήματα.

Μέχρι τότε ο παθών από τροχαίο ατύχημα διεκδικούσε αποζημίωση από τον έχοντα την ευθύνη του  ατυχήματος αλλά αποζημιωνόταν μόνο στην περίπτωση που ο υπεύθυνος οδηγός είχε χρήματα ή περιουσία  ή είχε ασφαλιστική κάλυψη , πράγμα σπάνιο εκείνη την εποχή.

Οι ασφαλίσεις Ζωής και προσωπικών ατυχημάτων άρχισαν να αναπτύσσονται από τα μέσα της δεκαετίας του 60 λόγω των έξυπνων συστημάτων πώλησης που εφάρμοσε τότε στην Ελλάδα η Αμερικανική Εταιρία ALICO και εν συνεχεία οι  Ασφαλιστικές Εταιρίες  INTERAMERICAN , ΕΘΝΙΚΗ και ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ .

Οι ασφαλίσεις Ζωής και η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων ,από το 1978 , άρχισαν να σταδιακά να εκπαιδεύουν τον Έλληνα καταναλωτή για τα πλεονεκτήματα της ασφάλισης και την δυνατότητα που είχε , με λίγα χρήματα, να εξασφαλίζει την ευθύνη του , το μέλλον των παιδιών του και την ικανότητα του να παράγει εισόδημα σε περίπτωση ατυχήματος του ή / και ασθενείας του.

Στην δεκαετία του 80  τα υψηλά επιτόκια καταθέσεων και δανεισμού κατέστησαν αναγκαία την θέσπιση του όρου της συμμετοχής του ασφαλισμένου στα κέρδη από την υπεραπόδοση της επένδυσης των μαθηματικών αποθεμάτων στα συμβόλαια αποταμίευσης του κλάδου Ζωής  .

Για την καλύτερη κατανόηση να διευκρινίσουμε ότι τα μαθηματικά αποθέματα έπρεπε να αποδίδουν κατ ΄ ελάχιστο 4,25 % ετησίως για  συγκεντρωθεί στη λήξη της ασφάλισης το κεφάλαιο που θα εισπράξει ο ασφαλισμένος .

Με αποδόσεις όμως των επενδύσεων της τάξης του 20% και 23 % η Ασφαλιστική Εταιρία είχε επιπλέον επενδυτικές αποδόσεις από τα αποθέματα  των πελατών της .

Καθιερώθηκε τότε ο όρος της συμμετοχής στα κέρδη δηλαδή ότι ο πελάτης θα έπαιρνε ένα ποσοστό από 70% μέχρι 90% από την απόδοση των επενδύσεων των αποθεμάτων του που θα  ξεπερνούσε το 4,25% .

Στην αρχή της δεκαετίας του 90 είχαμε την καθιέρωση των Νοσοκομειακών Προγραμμάτων ισόβιας ασφάλισης  και την νοσηλεία των ασφαλισμένων σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία που είχαν σύμβαση συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρίες και έτσι ο ασφαλισμένος δεν χρειαζόταν να βάλει χρήματα από την τσέπη του .

Η νέα αυτή παροχή έδωσε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της Ιδιωτικής Ασφάλισης και αναβάθμισε ουσιαστικά τις συνθήκες νοσηλείας των Ασφαλισμένων.

Η ουσιαστική και πρακτική εκπαίδευση των Ελλήνων πάνω σε επενδυτικά  προϊόντα ασφάλισης έγινε με την καθιέρωση των UNIT LINKED προγραμμάτων Ζωής και με το BOOM του χρηματιστηρίου από το 1997 και μέχρι το 2000 . Τότε επενδύθηκαν δισεκατομμύρια δραχμές σε αυτά τα προγράμματα , στα οποία το ρίσκο της επιλογής του είδους της επένδυσης αναλάμβανε ο πελάτης,  και δυστυχώς πολλά από αυτά τα χρήματα χάθηκαν μετά την κατάρρευση του χρηματιστηρίου από το 2000 και μετά . Ότι έμεινε από αυτή την κατηγορία των προϊόντων και δεν πρόλαβε να εξαγορασθεί από τους ασφαλισμένους ουσιαστικά εξανεμίστηκε μετά την οικονομική  κρίση που άρχισε το 2008 και συνεχίζεται.

Ο Πελάτης της Ιδιωτικής ασφάλισης απόκτησε εμπειρίες και , είτε κέρδισε από τις επενδύσεις είτε έχασε από αυτές , έχει κατανοήσει πλέον ότι η ασφάλιση δεν είναι ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι αλλά είναι ένας θεσμός που έχει στόχο και σκοπό να προστατεύσει με λίγα χρήματα την περιουσία του πελάτη από κάθε κίνδυνο , να προστατεύσει τον ίδιο από τις καθημερινές κακοτοπιές των δρόμων , να του δώσει την δυνατότητα της αξιοπρεπούς περίθαλψης , να προστατεύσει το εισόδημα του από απρόβλεπτα γεγονότα , να δημιουργήσει σταδιακά ένα κεφάλαιο χρημάτων για τις σπουδές των παιδιών του και πάνω από όλα να δώσει την δυνατότητα στην οικογένεια του να ζήσει με αξιοπρέπεια αν αυτός φύγει πρόωρα από την ζωή.

Ανέβηκε  τα τελευταία 40 χρόνια πολύ ο πήχης  των απαιτήσεων των πελατών της Ιδιωτικής ασφάλισης και θα ανέβει ακόμα πιο πολύ με την καθιέρωση από την πολιτεία του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης των τριών πυλώνων .  Ο Ιδιωτικός τομέας της ασφάλισης θα κληθεί να δώσει την ουσιαστική λύση στον τρίτο πυλώνα με την παροχή ουσιαστικής συμπληρωματικής και ισόβιας  σύνταξης στους Έλληνες ασφαλισμένους .

Μακροχρόνια η εκπαίδευση αλλά ουσιαστική !!!

BLOG | ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ