Η TRUSTOR Insurance Brokers είναι Εταιρία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Παροχής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως, που ιδρύθηκε από ανθρώπους με μακρά εμπειρία και βαθιά γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου. Συνδέουμε το παρελθόν με το μέλλον.

Η Εταιρία μας συνεργάζεται με Ασφαλιστικές Εταιρίες υψηλής φερεγγυότητας και άριστης εξυπηρέτησης και διαθέτει στην Ελληνική αγορά τα καλύτερα προγράμματα ασφάλισης με τις αρτιότερες παροχές, τα πλέον λογικά ασφάλιστρα και εναρμονισμένες με το σύγχρονο μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον.

Η TRUSTOR έχει προβεί στη δημιουργία υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνίας και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους συνεργάτες και τους πελάτες της προκειμένου να τους προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

 

BLOG | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ